Naš bazni kamp Tara Extrime se nalazi udaljen 8km od graničnog prelaza Šćepan Polje ( BiH-Crna Gore) na putu M-18, koji vodi iz pravca Nikšić – Foča.
GPS koprdinate: Latitude: 43.387060, Longitude:18.786259 DMS:43°23'13.4”N 18°47'10.5”E